Công khai bảng lương tháng thu nhập tháng 4 - (17/04/2018 15:32)

Hàng tháng đến ngày 5 hàng tháng nhà trường công khai bảng lương thu nhập theo tháng tới cán bộ giáo viên, nhân viên trong toàn trường.

 

                THÔNG BÁO NIÊM YẾT CÔNG KHAI THUẾ TNCN NĂM 2017

                  QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI THUẾ TNCN TOÀN TRƯỜNG

                         BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI THUẾ TNCN

                                         THÔNG TIN HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ

              

                            BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN THUỘC DIỆN TÍNH THUẾ 

              

                               BẢNG THANH TOÁN TIỀN TRUY LĨNH BẬC LƯƠNG QUÝ I - 2018

                                                  BẢNG TÍNH TIỀN DẠY HAI BUỔI NGÀY (THÁNG 3/2018)