HỘI THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING NĂM HỌC 2020-2021 - (23/12/2020 17:3)

Hội thi thiết kế bài giảng điện tử cấp trường!

              Nhằm đẩy mạnh phong trào ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học một cách sáng tạo, hiện đại, tăng cường tính tích cực và tự học, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ ứng dụng, sử dụng bài giảng điện tử E-Learning trong dạy và học của giáo viên, phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh, xây dựng bộ tư liệu bài giảng điện tử E-Learning đầy đủ nội dung, có chất lượng ở từng môn học, sáng ngày 2 /12/2020, trường TH Thượng Cát  tổ chức hội thi thiết kế bài giảng E-Learning năm học 2020-2021.Bài giảng do chính giáo viên, nhóm giáo viên thiết kế, xây dựng, chưa từng được công bố, lưu hành, chia sẻ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đảm bảo các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành.
              Kết thúc Hội thi những sản phẩm đạt giải được gửi tham gia cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning cấp quận do Phòng GD&ĐT tổ chức.

 Những hình ảnh trong Hội thi bài giảng E-Learning cấp trường năm học 2020-2021.