THÔNG BÁO: Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021! - (30/12/2020 10:47)

Công khai về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của quận Bắc Từ Liêm giao trường Tiểu học Thượng Cát

Click vào link bên dưới để xem chi tiết:

/ckfinder/userfiles/files/Du_toan_2021_THTC.pdf