Từ: Đến:
Hiển thị :
Công văn Ngày công văn
Công văn của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc tiếp tục cho HS nghỉ học
18/4/2020
Tải về
Công văn của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tiếp tục cho HS nghỉ học đến 22 tháng 4
18/4/2020
Tải về
Công văn về công tác văn thư
Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 30/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư
18/4/2020
Tải về
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ giáo viên ngành GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm năm 2020
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bồi dưỡng cán bộ giáo viên đáp ứng yêu cầu GDPT mới, UBND quận Bắc Từ Liêm đã triển khai tới các nhà trường Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 3/1/2020 về việc Triển khai, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT năm 2020.
16/2/2020
Tải về
Công văn số 349 của UBND quận Bắc Từ Liêm về việc đọc, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1
Ngày 10/2/2020, UBND quận Bắc Từ Liêm đã gửi công văn số 349/ UBND-GD&ĐT về việc đọc và lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 với những tiêu chí lựa chọn bộ sách giáo khoa đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho chương trình GDPT mới.
16/2/2020
Tải về