Từ Đến
Hiển thị :
Giấy mời Ngày giấy mời
Giấy mời tập huấn chuyên đề
Tập huấn chuyên đề xây dựng kế hoạch giáo dục
3/6/2020
Tải về
Hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức LĐ tiêu biểu
19/6/2018
Tải về
Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; Trung tâm học tập cộng đồng; Cơ sở giáo dục ngoài nhà trường trên địa bàn quận năm 2018
Giấy mời Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; Trung tâm học tập cộng đồng; Cơ sở giáo dục ngoài nhà trường trên địa bàn quận năm 2018
19/6/2018
Tải về
Giấy mời họp Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ và tổng kết công tác Công đoàn năm học 2010 - 2011, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2011 - 2012.
Kính mời:- Các đ/c Uỷ viên BCH, UBKT Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội; - Các đ/c Chủ tịch Công đoàn Giáo dục quận, huyện, thị xã; - Các đ/c Chủ tịch Công đoàn đơn vị trực thuộc. (Xem nội dung trong giấy mời)
12/8/2011
Tải về