Chủ đề:
Sự kiện

Tiêu đề giấy mời:
Hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức LĐ tiêu biểu

Ngày tháng năm giấy mời:
19/6/2018

Nội dung giấy mời: