Trường Tiểu học Thượng Cát    

Ðịa chỉ   :   Xã Thượng Cát - Huyện Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội   

Ðiện thoại   :   04.3751 0067            Fax:   

Website   :   http://pgdtuliem.edu.vn/tieuhocthuongcat   

Hiệu trưởng   :   Nguyễn Thị Vân

Hiệu phó 1   :   Võ Thị Thanh Hà