Loại văn bản:
Từ Đến
Hiển thị :
Tên văn bản pháp quy Ngày văn bản
Thông tư 31_2017_TT-BGDĐT HD thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho HS trong trường phổ thông
Thông tư 31_2017_TT-BGDĐT HD thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho HS trong trường phổ thông
18/12/2017
Tải về
Thông tư 26-2017Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HS, SV trong các cơ sở giáo dục
Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HS, SV trong các cơ sở giáo dục
18/10/2017
Tải về
Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT
Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông
22/09/2011
Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
Thông tư quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi
05/09/2011
Thông tư liên tịch 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC
Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em năm tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015
29/08/2011